Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Fizykochemia ciała stałego
Learning outcome:
Student posiada wiedzę w zakresie chemii defektów: notacja, prawa zachowania, postulaty.
Connections with FLO:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.