Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Fizykochemia ciała stałego
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać wiedzę do rozwiązywania zadań związanych z transportem ciepła oraz zagadnień dyfuzyjno-konwekcyjnych.
Connections with FLO:
  • IMT1A_U05
    Potrafi zaprojektować technologię wytwarzania materiałów i opisać przebieg zjawisk fizykochemicznych zachodzących w procesach technologicznych.