Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Projektowanie materiałowe i komputerowa nauka o materiałach
Learning outcome:
Zna podstawowe zasady projektowania materiałowego produktów o założonej strukturze i właściwościach użytkowych
Connections with FLO:
  • IMT1A_W03
    Ma wiedzę z zakresu inżynierii materiałowej niezbędną do opisu właściwości materiałów inżynierskich, zna metody ich projektowania i wytwarzania oraz rozumie zjawiska zachodzące w tych materiałach.