Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sensory chemiczne i biosensory
Learning outcome:
Zna systematykę, parametry i typy sensorów chemicznych oraz biosensorów jak również zasady ich działania i zależności opisujące wielkość generowanego sygnału.
Connections with FLO:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych