Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Sensory chemiczne i biosensory
Learning outcome:
Zna metody eksperymentalne wykorzystywane w trakcie opracowywania nowych konstrukcji sensorów chemicznych i biosensorów oraz w trakcie ich testowania i praktycznego wykorzystania
Connections with FLO:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych