Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sensory chemiczne i biosensory
Learning outcome:
Potrafi prawidłowo dobrać układ pomiarowy do danego typu sensora chemicznego lub biosensora i poprawnie wykonać pomiary
Connections with FLO:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych