Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Sensory chemiczne i biosensory
Learning outcome:
Potrafi poprawnie powiązać wielkość sygnału sensora chemicznego lub biosensora ze stężeniem oznaczanego składnika
Connections with FLO:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych