Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sensory chemiczne i biosensory
Learning outcome:
Rozumie ważność problemów związanych z wykorzystaniem systemów monitoringu oraz systemów kontroli jakości do ochrony środowiska i badań klinicznych oraz rozumie potrzebę stosowania sensorów chemicznych i biosensorów w takich systemach pomiarowych
Connections with FLO:
  • TCH2A_W03
    Absolwent zna i rozumie w pogłębiony sposób procesy zachodzące w urządzeniach i systemach technicznych