Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Sieci neuronowe
Learning outcome:
Zna przydatność metod sztucznej inteligencji w poprawie zakresu i jakości usług technicznych.
Connections with FLO:
  • MBM1A_K06
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały