Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Organic chemistry
Learning outcome:
Zna podstawowe grupy związków organicznych i grupy funkcyjne występujące w ich cząsteczkach.
Connections with FLO:
  • IMM1A_W03
    ma wiedzę w zakresie podstaw chemii konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową