Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Organic chemistry
Learning outcome:
Umie realizować zadania inżynierskie związane z chemią organiczną pracując indywidualnie lub w zespole.
Connections with FLO:
  • IMM1A_U07
    potrafi pracować indywidualnie i w zespole, potrafi organizować zespoły do wykonania wyodrębnionych zadań