Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Organic chemistry
Learning outcome:
Ma świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem związków organicznych, konieczności ich odpowiedzialnego wykorzystania oraz swojej roli w pracy zespołu realizującego określone zadania.
Connections with FLO:
  • IMM1A_K02
    ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową