Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Organic chemistry
Learning outcome:
Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania swojej wiedzy z chemii organicznej.
Connections with FLO:
  • IMM1A_K01
    rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych