Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD i CAE
Learning outcome:
Zna podstawy metodologii numerycznego rozwiązywania modeli matematycznych wykorzystywanej w programach komputerowych CAE i jakie są zasady interpretacji oraz prezentacji rozwiązań
Connections with FLO:
 • MBM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu