Module learning outcome data:
Code:
M_W008
Category:
Knowledge
Module:
Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD i CAE
Learning outcome:
Wie jak można wykorzystać wyniki symulacji dla weryfikacji rozwiązania konstrukcyjnego maszyny ze względów na kryteria oceny funkcjonalności, weryfikację wytrzymałości elementów, oraz jak wykorzystać symulacje w wybranych procedurach optymalizacji lub polioptymalizacji konstrukcji.
Connections with FLO:
 • MBM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM2A_W02
  posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
 • MBM2A_W03
  ma wiedzę z zakresu metod optymalizacji
 • MBM2A_W04
  posiada wiedzę na temat modelowania wspomagającego projektowanie maszyn, tworzenia modelu wielomasowego układu mechanicznego, formułowania i rozwiązywania zadań dynamiki
 • MBM2A_W05
  posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu
 • MBM2A_W08
  zna zagadnienia sprężystości, plastyczności i wytrzymałości zmęczeniowej
 • MBM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania