Module learning outcome data:
Code:
M_U006
Category:
Skills
Module:
Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD i CAE
Learning outcome:
Umie dokonać wyboru kryteriów i wykorzystać wyniki symulacji dla optymalizacji lub polioptymalizacji konstrukcji projektowanej maszyny.
Connections with FLO:
 • MBM1A_U10
  potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych
 • MBM1A_U27
  potrafi projektować i konstruować elementy maszyn i układy mechaniczne, z wykonaniem obliczeń wytrzymałościowych i graficzną prezentacją wyników prac inżynierskich w tym zakresie, z wykorzystaniem zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania CAD (Computer Aided Design)
 • MBM2A_U02
  posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
 • MBM2A_U18
  ma umiejętność modelowania i obliczania złożonych układów mechanicznych z wykorzystaniem metod numerycznych
 • MBM1A_U03
  potrafi wykorzystywać metody statystyki matematycznej do planowania eksperymentów i działań inżynierskich oraz opracowywania różnych wyników badań