Module learning outcome data:
Code:
M_U007
Category:
Skills
Module:
Metody modelowania i symulacji kinematyki i dynamiki z wykorzystaniem CAD i CAE
Learning outcome:
Potrafi opracować raport z przeprowadzonej symulacji i przedstawić wyniki prac w formie prezentacji.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • MBM2A_U12
    potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi
  • MBM2A_U24
    posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji