Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Umie przeprowadzić analizę prostego obwodu elektrycznego. Umie sformułować matematyczne równania obwodu elektrycznego i zinterpretować otrzymane rozwiązania.
Connections with FLO:
  • CHB1A_U11
    potrafi formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie stosując metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne, jak również innych w wynuku samodzielnie poszerzanej wiedzy