Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Sterowanie ciągłe
Learning outcome:
Zna szczegółowo pojęcia związane z układami regulacji tj: występujące sygnały, obiekty, regulatory.
Connections with FLO:
  • AIR1A_W10
    Ma wiedzę na temat rodzajów i struktur podstawowych układów sterowania, w szczególności: - zna podstawowe struktury układów sterowania i regulacji, - zna zasady syntezy układów sterowania w oparciu o wybrane metody, - zna sposoby oceny jakości regulacji, - wie co to jest stabilność układu, - zna metody oceny stabilności. Ma wiedzę na temat struktur układów automatyki w tym zna warstwy i ich funkcje: - sterowanie bezpośrednie, - sterowanie nadrzędne.