Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Sterowanie ciągłe
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić analizę zadanego układu regulacji: ocenić właściwości statyczne i dynamiczne układu, wyznaczyć zapasy stabilności.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U07
    Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperyment pomiarowy. Potrafi dobrać elementy toru pomiarowego w szczególności czujniki, przetworniki i układy kondycjonowania. Potrafi przeprowadzić analizę otrzymanych wyników pomiaru wraz z określeniem budżetu niepewności.
  • AIR1A_U10
    Potrafi zaprojektować układ sterowania. Potrafi ocenić jakość układu sterowania. Potrafi wyznaczyć parametry i charakterystyki statyczne i dynamiczne układów regulacji. Potrafi dobrać parametry regulatorów. Potrafi ocenić stabilność układu sterowania.