Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systemy czasu rzeczywistego
Learning outcome:
potrafi samodzielnie znaleźć materiały naukowe niezbędne do indywidualnego rozwiązania zagadnienia projektowego
Connections with FLO:
  • AIR1A_U04
    Potrafi stosować prawo w technice w tym stosować normy, ustawy, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochronę własności intelektualnej, zarządzania ludźmi i prowadzenia przedsiębiorstwa.