Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Wspomaganie projektowania układów automatyki
Learning outcome:
Umie stosować narzędzia komputerowego wspomagania projektowania do budowy systemu automatyki przemysłowej.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U12
    Potrafi zaprojektować układ sterowania wraz z doborem właściwych czujników, przetworników, układów wykonawczych, układów mocy, układów przetwarzających i zabezpieczających z uwzględnieniem ich własności statycznych i dynamicznych. Potrafi zaprojektować i zweryfikować działanie układu sterowania.