Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Elementy automatyki przemysłowej
Learning outcome:
Umie zastosować logikę boolowską do sterowania układami dyskretnymi.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U12
    Potrafi zaprojektować układ sterowania wraz z doborem właściwych czujników, przetworników, układów wykonawczych, układów mocy, układów przetwarzających i zabezpieczających z uwzględnieniem ich własności statycznych i dynamicznych. Potrafi zaprojektować i zweryfikować działanie układu sterowania.