Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Fizyka 2
Learning outcome:
Posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu podstaw mechaniki płynów, własności sprężystych ciał termodynamiki elektryczności i magnetyzmu.
Connections with FLO:
  • AIR1A_W02
    Ma wiedzę w zakresie fizyki klasycznej, w szczególności: - podstawową wiedzę na temat ogólnych zasad fizyki, wielkości fizycznych, oddziaływań fundamentalnych, - uporządkowaną wiedzę z mechaniki punktu materialnego i bryły sztywnej, ruchu drgającego i falowego, termodynamiki, fizyki statystycznej, elektryczności, magnetyzmu, optyki. Ma wiedzę na temat zasad przeprowadzania i opracowania wyników pomiarów fizycznych, rodzajów niepewności pomiarowych i sposobów ich wyznaczania.