Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy ekonomii
Learning outcome:
Rozumie ekonomiczne uwarunkowania społeczeństwa informacyjnego, organizacji systemów medialnych i funkcjonowania różnych typów mediów.
Connections with FLO:
  • SOC1A_W14
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianą społeczną.
  • SOC1A_W15
    Zna podstawowe terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, rozpoznaje główne modele komunikowania, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych.
  • SOC1A_W16
    Zna typy mediów, zasady ich organizacji oraz funkcjonowania, jak i właściwe im metody przedstawiania życia społecznego.