Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów
Learning outcome:
Zna podstawy analizy statycznej i kinetostatycznej mechanizmów płaskich i wie jak wyznaczyć charakterystyki uogólnionych sił reakcji i uogólnionych sił równoważących.
Connections with FLO:
  • AIR1A_W05
    Ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn w tym konstrukcji robotów, konieczną do: - rozumienia budowy i zasady działania, - projektowania złożonych układów mechanicznych, - budowy i analizy modeli statycznych, - budowy i analizy modeli kinematyki i dynamiki obiektów, - budowy i rodzajów przekładni mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów oraz termodynamiki niezbędną do: - rozumienia zasady działania układów termodynamicznych, - rozumienia procesów technologicznych , modelowania.