Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Podstawy modelowania i syntezy mechanizmów
Learning outcome:
Potrafi przeprowadzić syntezę strukturalną i geometryczną mechanizmów płaskich z uwzględnieniem konkretnych wymagań technicznych.
Connections with FLO:
  • AIR1A_U06
    Potrafi zaprojektować urządzenia mechaniczne i maszyny w tym automaty i roboty. Potrafi dobrać elementy układu napędowego (przekładnie, sprzęgła itp. ). Potrafi zrozumieć zasadę działania układów mechanicznych oraz procesów termodynamicznych występujących w procesach przemysłowych. Potrafi budować modele procesów i obiektów mechanicznych istniejących lub nowoprojektowanych obiektów.