Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Eksploatacja układów automatyki i robotyki
Learning outcome:
potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w ramach pracy zespołowej w celu osiągnięcia wspólnie założonego celu
Connections with FLO:
  • AIR1A_K02
    Jest gotów do zarządzania swoją karierą w tym założenia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. Potrafi kierować własnym rozwojem, dbać o swój rozwój. Potrafi zadbać o swoje praw własności w procesie tworzenia innowacji.
  • AIR1A_K03
    Potrafi zarządzać swoim czasem pracy i odpoczynku w celu zwiększenia efektywności. Jest gotów do zarządzania zespołami ludzkimi.