Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Technologia materiałów wiążących
Learning outcome:
potrafi wytworzyć spoiwa o okreslonych parametrach użytkowych
Connections with FLO:
  • TCH2A_U05
    Absolwent potrafi zaprojektować i wykonać zestawy do procesów technologicznych używając odpowiednich technik, metod i materiałów