Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Technologia materiałów wiążących
Learning outcome:
dostrzega możliwości komercjalizacji rozwiązań technologicznych
Connections with FLO:
  • TCH2A_K02
    Absolwent jest gotów do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, przestrzegania zasad etyki zawodowej, dbania o dorobek i tradycję zawodową, myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy