Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Zna pojęcie stanu standardowego pierwiastków chemicznych i umie je stosować w obliczeniach chemicznych.
Connections with FLO:
  • CHB1A_U04
    posługuje się poprawnie nazewnictwem związków chemicznych, opisuje poprawnie właściwości pierwiastków i podstawowych związków chemicznych, w tym również w języku angielskim, wykonuje obliczenia chemiczne