Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
.
Learning outcome:
Student potrafi stosować parametry i funkcje stanu w opisie układu termodynamicznego. Zna jednostki, w których wyrażane są te wielkości.
Connections with FLO:
  • CHB1A_U05
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych