Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Teoria mechanizmów i maszyn
Learning outcome:
Zna podstawowe mechanizmy i wie jak sporządzić ich schematy kinematyczne oraz przeprowadzić klasyfikację strukturalną i funkcjonalną.
Connections with FLO:
  • AIR1A_W05
    Ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów i maszyn w tym konstrukcji robotów, konieczną do: - rozumienia budowy i zasady działania, - projektowania złożonych układów mechanicznych, - budowy i analizy modeli statycznych, - budowy i analizy modeli kinematyki i dynamiki obiektów, - budowy i rodzajów przekładni mechanicznych. Ma wiedzę w zakresie mechaniki płynów oraz termodynamiki niezbędną do: - rozumienia zasady działania układów termodynamicznych, - rozumienia procesów technologicznych , modelowania.