Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Chemia materiałów budowlanych
Learning outcome:
ma poszerzoną wiedzę z zakresu fizykochemii układów heterogenicznych
Connections with FLO:
  • TCH2A_W01
    Absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zagadnienia szeroko pojętej chemii, z zakresu surowców i materiałów, fizykochemii procesów ich wytwarzania i użytkowania, jak również odpadów przemysłowych oraz ich wykorzystania w ochronie środowiska