Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Seminarium dyplomowe w zakresie automatyki i metrologii
Learning outcome:
Kompetencje w zakresie rozwiązywania problemów technicznych w przemyśle.
Connections with FLO:
  • AIR2A_K01
    Posiada świadomość otoczenia gospodarczego, zasad makroekonomii i wpływu właściwego zarzadzania na rozwój osobisty, rozwój zespołów ludzkich i państwa. Posiada kompetencje do właściwego kierowania zespołami i procesorami. Posiada kompetencje do inicjowania i tworzenia innowacji jako czynnika rozwoju osobistego i przedsiębiorstwa.