Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Designing in the Catia 5 CAD system
Learning outcome:
Wiedza na temat sposobu wykorzystania nowoczesnej grafiki komputerowej we współczesnych systemach CAD na przykładzie Catia 5.
Connections with FLO:
  • INF2A_W07
    orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych osiągnięciach i trendach rozwojowych informatyki i dziedzin pokrewnych oraz ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej