Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Nonlinear Programming
Learning outcome:
Umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozwiązania
Connections with FLO:
 • MAT1A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT1A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K01
  zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia
 • MAT2A_K02
  potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania
 • MAT2A_K07
  potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień matematycznych