Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Nonlinear Programming
Learning outcome:
Umie pracować w zespole nad rozwiązaniami problemu
Connections with FLO:
  • MAT1A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter
  • MAT2A_K05
    rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej