Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Theory of Games
Learning outcome:
zna podstawowe pojęcia oraz twierdzenia (wraz z dowodami) z teorii gier dwuosobowych
Connections with FLO:
 • MAT1A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie dowodu w matematyce, a także pojęcie istotności założeń
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_U04
  umie stosować system logiki klasycznej do formalizacji teorii matematycznych
 • MAT2A_W02
  dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_U01
  posiada umiejętności konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów
 • MAT2A_U04
  w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności