Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Theory of Games
Learning outcome:
zna podstawowe gry dwuosobowe, zna model matematyczny odpowiadający danej grze, umie wyznaczyć strategię wygrywającą
Connections with FLO:
 • MAT1A_W03
  rozumie budowę teorii matematycznych, potrafi użyć formalizmu matematycznego do budowy i analizy prostych modeli matematycznych w innych dziedzinach nauk
 • MAT1A_W04
  zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki
 • MAT1A_U01
  potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować twierdzenia i definicje
 • MAT1A_U16
  posługuje się pojęciem przestrzeni liniowej, wektora, przekształcenia liniowego, macierzy
 • MAT1A_U36
  potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem
 • MAT2A_W04
  Ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej
 • MAT2A_W07
  3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
 • MAT2A_U03
  posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych
 • MAT2A_U16
  potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki