Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań materiałów
Learning outcome:
Zna podstawy optyki, budowy mikroskopów optycznych oraz ich zastosowanie w badaniach materiałów
Connections with FLO:
  • IMT2A_W04
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej