Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metody badań materiałów
Learning outcome:
Zna podstawy akustyki, budowy i zasady działania defektoskopów oraz ich wykorzystanie do badania materiałów
Connections with FLO:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.
  • IMT2A_W04
    Ma pogłębioną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu różnych metod pomiarowych i technik badawczych stosowanych w inżynierii materiałowej