Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Technologia materiałów kompozytowych
Learning outcome:
Ma poszerzoną wiedzę dotyczącą metod i specyfiki badań materiałów kompozytowych
Connections with FLO:
  • IMT1A_W04
    Ma wiedzę z zakresu metod badawczych stosowanych do określania mikrostruktury i własności materiałów inżynierskich.