Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu podstaw matematyki i programowania.
Connections with FLO:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM2A_W02
    posiada wiedzę z zakresu oprogramowania inżynierskiego
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn