Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student zna metody analizy i przetwarzania danych pomiarowych w celu wykorzystania w zakresie sztucznych sieci neuronowych.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W06
    ma wiedzę na temat analizy danych pomiarowych i przetwarzania sygnałów