Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student zna obszary potencjalnych zastosowań sztucznych sieci neuronowych w projektowaniu. Zna zalety jak i ograniczenia metody.
Connections with FLO:
  • MBM2A_W05
    posiada wiedzę z zakresu formułowanie równań modelowych i zna metody ich rozwiązywania, identyfikacji i weryfikacji parametrów układu