Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać metodę SSN do rozwiązania złożonego, nietypowego problemu technicznego.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U21
    potrafi rozwiązywać złożone zadania inżynierskie charakterystyczne dla studiowanej dyscypliny inżynierskiej, w tym zadania nietypowe