Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student potrafi interpretować wyniki obliczeń przeprowadzanych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U10
    potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski