Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Systemy eksperckie w projektowaniu maszyn
Learning outcome:
Student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę w twórczy sposób do rozwiązania różnorakich zadań. Ma świadomość ciągłego dokształcania się w danej tematyce.
Connections with FLO:
  • MBM2A_K01
    jest przygotowany do twórczej działalności w zakresie projektowania wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych oraz kierowania, rozwijania produkcji i zarządzania w jednostkach projektowo-konstrukcyjnych i technologicznych, przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych, instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych