Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Tlenkowe układy fazowe wieloskładnikowe (tylko dla Inżynierii Materiałowej)
Learning outcome:
student ma wiedzę z zakresu układów fazowych
Connections with FLO:
  • IMT1A_W01
    Ma wiedzę z zakresu nauk podstawowych (matematyki, fizyki oraz chemii) niezbędną do opisu właściwości fizykochemicznych materiałów oraz do zrozumienia zjawisk występujących w materiałach przy ich wytwarzaniu i użytkowaniu.